8 ugers kursus i Århus midtby

8 uger kurset i Mindfulnessbaseret kognitiv terapi er en velafprøvet og dokumenteret metode til at støtte mennesker i at udvikle større psykisk robusthed. Særligt for personer der tidligere har været ramt af depression, angst eller udbrændthed, eller som føler sig udkørte og på vej ud af et forkert spor, kan kurset være en hjælp til at skabe en balanceret livsførelse og en opmærksomhed på hvordan denne vedligeholdes.

Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT – på dansk MBKT) er udviklet af Zindel Segal, Mark Williams and John Teasdale, og er baseret på Jon Kabat-Zinn’s Mindfulness Based Stress Reductionprogram (MBSR). MBKT/MBSR programmet er tilrettelagt således at deltagerne på effektiv, men nænsom vis, kan gøre sig egne erfaringer med det kraftfulde potentiale opmærksomhedstræning og meditation besidder.

Igennem 8 ugentlige mødegange á 2 timers varighed, instrueres deltagerne i forskellige nærværsskabende teknikker, hvorved de får træning i bevidst at kunne styre opmærksomheden, og derved opnå nye metoder til at regulere deres stressniveau. For et optimalt udbytte af kurset kræves det at deltagerne afsætter mellem en hel og en halv time dagligt, hvor de træner de på kurset nøje tilrettelagte hjemmeopgaver.

Kursuspris er 4295 kr, og inkluderer al forplejning og materiale, herunder en bog og cd. I kursusprisen er også inkluderet en såkaldt fordybelsesdag. Se datoer for kommende kurser her.

For flere informationer kontakt Jeppe eller Jakob.

Alle potentielle deltagere tilbydes en kortere indledende samtale forud for opstart på kurset, med henblik på en afklaring af parathed og motivation.