Mindfulness

Kunsten at være nu og her

Mindfulness handler om at øve sig i at være i nuet, frem for at være optaget af at bearbejde fortiden eller planlægge fremtiden igennem endeløse tankerækker.

Mindfulness trækker på en viden der er opbygget gennem tusinder af år i buddhistisk tradition. I sin moderne form er de religiøse aspekter afløst af en videnskabelig tilgang.

Mindfulness bygger på syv grundlæggende værdier, som gennemvæver al mindfulnesspraksis:

at være ikke-dømmende
at have tålmodighed
at antage et begyndersind
at have tillid
at undgå stræben
at finde accept
at give slip

Ved at søge at integrere disse værdier i sin daglige gøren og laden, opnås en større rummelig og parathed til at møde og håndere de udfordringer man møder.

Læs mere om at praktisere mindfulness

Du kan også læse en mere fyldig introduktion til mindfulness i Simon Krohns  Ebog om mindfulness.

Hvis du ønsker at komme i dybden med mindfulness, anbefales du at deltage på et 8 ugers kursus.